thuocsi.vn

Cơ chế giải quyết tranh chấp – thuocsi.vn

Thuocsi.vn và Công ty TNHH Dược phẩm MedX có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ Khách hàng liên quan đến giao dịch tại website Thuocsi.vn.

Khi phát sinh tranh chấp, Công ty đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Thuocsi.vn và thực hiện theo các bước sau:

Thuocsi.vn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Thông tin về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe được ủy quyền đăng tải trên website thuocsi.vn và được phân phối bởi Công ty TNHH Dược phẩm MedX.

Khách hàng có thể gửi thông tin khiếu nại trực tiếp theo thông tin tại mục “Liên hệ”, theo đó thông tin của khách hàng sẽ được gửi đến ban quản trị thuocsi.vn. Khách hàng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho khách hàng. Trong thời gian sớm nhất có thể, ban quản trị thuocsi.vn sẽ có email phải hồi lại ý kiến phản ánh của khách hàng.

TOP