Hết thời bán thuốc kháng sinh không toa

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đỗ Văn Dũng – trưởng phòng nghiệp vụ dược Sở Y tế TP.HCM cho biết: Ở TP.HCM, đến nay đã có 696 nhà thuốc kết nối mạng, dự kiến đầu năm 2019 sẽ kết nối xong. Có phần mềm này, các nhà thuốc sẽ kết nối với Bộ Y tế và […]

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đỗ Văn Dũng – trưởng phòng nghiệp vụ dược Sở Y tế TP.HCM cho biết:

Ở TP.HCM, đến nay đã có 696 nhà thuốc kết nối mạng, dự kiến đầu năm 2019 sẽ kết nối xong. Có phần mềm này, các nhà thuốc sẽ kết nối với Bộ Y tế và Sở Y tế, sẽ có đầy đủ thông tin, tránh được thuốc không có nguồn gốc xuất xứ đi vào trong hệ thống.

Phần mềm còn giúp tăng cường quản lý việc bán thuốc kê đơn, trong đó phải chấm dứt tình trạng bán kháng sinh mà không có đơn của bác sĩ.

Ngoài ra, các nhà thuốc cũng quản lý được hoạt động mua bán thuốc ở góc độ kinh doanh cũng như chuyên môn như nhập, xuất, theo dõi tồn kho, tính lỗ, lãi, theo dõi hạn dùng, số lô của thuốc…

Phần mềm này còn là sự trao đổi thông tin hai chiều của các cơ quan quản lý với nhà thuốc và ngược lại.

* Với những chuỗi nhà thuốc lớn đã sử dụng những phần mềm khác trước đó thì sắp tới sẽ như thế nào?

80% các nhà thuốc ở TP sử dụng những phần mềm về quản lý do Sở Y tế cung cấp miễn phí, 20% các nhà thuốc còn lại sử dụng phần mềm riêng, nhưng lại không kết nối được với mạng của bộ và Sở Y tế.

Để tránh lãng phí và tận dụng được những dữ liệu có sẵn, 20% nhà thuốc sử dụng phần mềm riêng sẽ phải kết nối với hệ thống của Viettel để kết nối được với Bộ Y tế, Sở Y tế nhưng không bỏ những phần mềm đang dùng.

* Một số nhà thuốc không muốn tham gia vì phải đóng 1,8 triệu đồng/năm, nếu không nối mạng họ có được bán thuốc nữa hay không?

Việc sử dụng phần mềm để quản lý nhà thuốc đã được luật hóa chứ không phải chỉ đạo mang tính tức thời.

Chính phủ và Bộ Y tế vẫn dành một lộ trình để các nhà thuốc kết nối mạng. Nếu đến đầu năm 2020 các cơ sở bán lẻ thuốc không kết nối được theo quy định của Luật dược cũng như thông tư 02/2018 về thực hành tốt các cơ sở bán lẻ thuốc thì phải dừng việc buôn bán thuốc.

Khi làm được điều này thì toàn bộ hệ thống từ bán buôn đến bán lẻ…, từ khi sản xuất thuốc, đi vô các kho, đến tận các nhà thuốc sẽ được kiểm soát hết.

Đây là việc còn nhằm thực hiện đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020.
Theo Tuổi trẻ.