thuocsi.vn

Lenalidomid

Đang cập nhật...

Lenalidomide được chỉ định để điều trị đa u tủy kết hợp với dexamethasone. Nó cũng được chỉ định để điều trị bệnh nhân thiếu máu phụ thuộc truyền máu do hội chứng myelodysplastic nguy cơ thấp hoặc trung bình (MDS) liên quan đến bất thường tế bào 5q xóa có hoặc không có bất thường về tế bào học

Đang cập nhật...
Đang cập nhật...
Đang cập nhật...
Đang cập nhật...
Đang cập nhật...
Đang cập nhật...
Đang cập nhật...

TOP