thuocsi.vn

Thioridazin

Đang cập nhật...

Thioridazine có tác dụng điều trị rối loạn tâm thần như hưng phấn, kích động & căng thẳng; rối loạn hành vi.

Đang cập nhật...
Đang cập nhật...
Đang cập nhật...
Đang cập nhật...
Đang cập nhật...
Đang cập nhật...
Đang cập nhật...

Danh sách các thuốc có Thioridazin

TOP