Kombiglyze Xr 5mg/1000mg   Astrazeneca (H/14v) 1Kombiglyze Xr 5mg/1000mg   Astrazeneca (H/14v) 1

kombiglyze xr 5mg/1000mg - astrazeneca (h/14v)

4 lượt mua sản phẩm
6 lượt xem sản phẩm trong 24 giờ qua

Có thể bạn muốn mua

Quy trình đóng gói
Nhà cung cấp
Hệ thống sẽ chọn nhà cung cấp tốt nhất cho bạn
Nhà sản xuất
AstraZeneca AB
Nước sản xuất
Nhóm thuốc
thận, tiết niệu
Thành phần
TênHàm lượng
Saxagliptin
Metformin
© Bản quyền thuộc Công Ty TNHH Buymed - 2019