Metformin 500   Tipharco (H/60v) 1Metformin 500   Tipharco (H/60v) 1
Metformin 500   Tipharco (H/60v) 2Metformin 500   Tipharco (H/60v) 2
Metformin 500   Tipharco (H/60v) 3Metformin 500   Tipharco (H/60v) 3
Metformin 500   Tipharco (H/60v) 4Metformin 500   Tipharco (H/60v) 4

metformin 500 - tipharco (h/60v)

5 lượt mua sản phẩm
8 lượt xem sản phẩm trong 24 giờ qua

Có thể bạn muốn mua

Quy trình đóng gói
Nhà cung cấp
Hệ thống sẽ chọn nhà cung cấp tốt nhất cho bạn
Nước sản xuất
Nhóm thuốc
thận, tiết niệu
Thành phần
TênHàm lượng
Metformin
© Bản quyền thuộc Công Ty TNHH Buymed - 2019