Metformin 850mg Tipharco (H/60v) 1Metformin 850mg Tipharco (H/60v) 1

metformin 850mg tipharco (h/60v)

34 lượt mua sản phẩm
22 lượt xem sản phẩm trong 24 giờ qua

Có thể bạn muốn mua

Quy trình đóng gói
Nhà cung cấp
Hệ thống sẽ chọn nhà cung cấp tốt nhất cho bạn
Nước sản xuất
Nhóm thuốc
thận, tiết niệu
Thành phần
TênHàm lượng
Metformin
© Bản quyền thuộc Công Ty TNHH Buymed - 2019