[Sang nhà thuốc] – Ngã tư MK Quận 9

Khu vực: Ngã tư MK, Quận 9, Hồ Chí Minh. Ngay chợ Đường đông, rộng rãi, có thể ở nhiều người Doanh thu ổn định, 4-5 triệu/ngày, giấy tờ hợp lệ Giá sang: 250 triệu, bao gồm tất cả và cọc nhà 3 tháng.

  • Khu vực: Ngã tư MK, Quận 9, Hồ Chí Minh. Ngay chợ
  • Đường đông, rộng rãi, có thể ở nhiều người
  • Doanh thu ổn định, 4-5 triệu/ngày, giấy tờ hợp lệ
  • Giá sang: 250 triệu, bao gồm tất cả và cọc nhà 3 tháng.