Thuốc cắt liều

Thuốc cắt liều 1. Giảm đau – Paracetamol 500mg Z120 (H/100V) giá 17.500đ – Paracetamol 500mg Capsules -Cửu Long (C/200V) giá 78.000đ – Alpha Rẻ Hộp 1.000 Viên giá 281.000đ – Alphachymotrypsin- Khánh Hòa giá 21.500đ – phachymotrypsin – Mebipha (Rẻ)(H/200V) giá 60.000đ – Meloxicam 7.5Mg Viên Ấn Độ giá 20.000đ – Meloxicam 7.5mg Khapharco […]


Thuốc cắt liều
1. Giảm đau
– Paracetamol 500mg Z120 (H/100V) giá 17.500đ
– Paracetamol 500mg Capsules -Cửu Long (C/200V) giá 78.000đ
– Alpha Rẻ Hộp 1.000 Viên giá 281.000đ
– Alphachymotrypsin- Khánh Hòa giá 21.500đ
– phachymotrypsin – Mebipha (Rẻ)(H/200V) giá 60.000đ
– Meloxicam 7.5Mg Viên Ấn Độ giá 20.000đ
– Meloxicam 7.5mg Khapharco (H/100v) giá 14.000đ
– Celecoxib 200 Đồng Nai (Hộp) giá 16.500đ
– Celecoxib 200mg Ấn giá 29.500đ
– Ibuprofen 400mg- Dp 3/2 giá 42.000đ
– Ibuprofen 400Mg Viên Ấn Độ giá 42.000đ
– Prednisolon 5mg Domesco (H/100V) giá 27.500đ
– Prednisolone Boston Mùi trái cây C/500V giá 89.000đ
2. Kháng sinh
– Amoxicilin 250 (H/100V)- Tipharco giá 37.500đ
– Amoxicillin 500mg – Domesco (H/100V) giá 60.500đ
– Ampi 250Mg Viên Mkp giá 44.000đ
– Ampicilin 500mg Domesco (H/100V) giá 65.500đ
– Cefpodoxim 100mg HV (H/10G) giá 25.000đ
– Cefpodoxim 100 Viên_R giá 15.000đ
– Klamentin 625Mg Viên Hậu Giang (H/12V) giá 52.000đ
– Klamentin 875/125 – Hậu Giang (H/14V) giá 91.500đ
– Doxycilin 100mg- Tipharco(H/100V) giá 32.500đ
– Metronidazol 500mg Đồng Nai (C/100V giá 47.000đ
3. Ho- long đàm
– Terpin Cods Vacophar (Hộp) giá 75.000đ
– Terpincodein F – Trà Vinh (H/100v) giá 50.000đ
– Acetylcystein Nadyphar (Chai/80v) giá 33.000đ
– Bromhexin 4mg – DP 3/2 (H/200V) giá 11.500đ
– Bromhexin 8mg – DP 3/2 (H/200V) giá 26.000đ
4. Dạ dày
– Esomeprazol 20mg USP (H/30v) giá 43.700đ
– Omeprazol 20Mg Viên Ấn Độ (H/100V) giá 29.000đ
– Biosubtyl Bột 25 Gói Đà Lạt giá 15.000đ
– Antibio Pro Bột Hq giá 403.500đ
– Antibio Rẻ giá 140.500đ
– Phosphalugel – Đức (H/26G) giá 95.000đ
– Phosphag Gaspain giá 38.000đ
5. Vitamin
– Vitamin C 500MG VDP (H/100V) giá 37.500đ
– Vitamin B6 Lọ giá 17.500đ
– Vitamin B1 Vinaphar (C/100V) giá 6.000đ
– Multivitamin Lọ 1000V Nic giá 65.000đ